Deklaracja dostępności

Utworzono: środa, 23 wrzesień 2020

Deklaracja dostępności

Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim (MCK) zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Getting Out Festival.

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strony internetowa jest częściowo zgodna z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane w najbliższym czasie.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23.
Deklarację przygotowano na podstawie samooceny dokonanej przez MCK.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi w dniu 2021-01-14.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W sprawie zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy prosimy o kontakt w jeden z poniższych sposobów.

Osobą odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej jest Pan Marcin Sobczak.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
https://www.rpo.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej

2013-09-12

Data ostatniej istotnej zmiany na stronie internetowej

2013-09-12

Poruszanie się po stronie internetowej

Poruszanie się po stronie internetowej mckgorzow.pl może odbywać się za pomocą klawiatury lub myszki. W przypadku użycia klawiatury obowiązują standardowe przyciski i skróty klawiaturowe.

Aplikacje mobilne: brak

Dostępność architektoniczna

Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim i jego filie:

Niektóre obiekty spełniają (częściowo) podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

Informacje na temat dostępności obiektów wraz z danymi teleadresowymi:

Siedziba główna MCK, ul. Drzymały 26
Nr telefonu: +48 95 720 29 11
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ze względu na degradację siedziby głównej MCK oraz w najbliższej perspektywie przeniesienie obiektu do nowej lokalizacji nie ma możliwości rozwiązania powyższych błędów.

Amfiteatr MCK, ul. Drzymały/ Park Siemiradzkiego
Nr telefonu: +48 693 119 100
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W 2021 roku w budynku kasowym zainstalowane zostaną pętle indukcyjne oraz zapewnione zostaną informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.

MCK Zawarcie, ul. Wawrzyniaka 66 A
Nr telefonu: +48 95 7223065
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W 2020 roku zostanie złożony wniosek z programów MKiDN w kwestii opracowania dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą techniczną na modernizację obiektu, z uwzględnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zapewnione zostaną informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.

Inkluzywna Pracownia Edukacji Artystycznej, ul. Chrobrego 13
Nr telefonu: +48 95 7390007
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obiekt dzierżawiony jest od ZGM, co utrudnia zniwelowanie bariery w postaci schodów zewnętrznych. W 2021 roku planowane jest zamontowanie dzwonka przed wejściem do obiektu. Zapewnione zostaną informację na temat rozkładu pomieszczeń w lokalu.

Klub Kultury MCK Jedynka, ul. Chrobrego 9
Nr telefonu: +48 95 7226521
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W 2021 roku planowana jest modernizacja toalety z dostosowaniem jej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zamontowanie rampy podjazdowej od strony ul. Chrobrego. Zapewnione zostaną informację na temat rozkładu pomieszczeń w obiekcie.

Klub Kultury Zodiak, ul. Słoneczna 62 A
Nr telefonu: +48 95 7202403
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W 2021 roku zapewnione zostaną informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.

Mała Galeria GTF MCK, ul. Chrobrego 4
Nr telefonu: +48 95 7367667
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obiekt dzierżawiony jest od Szkoły Muzycznej. W chwili obecnej nie ma możliwości rozwiązania kwestii zejścia do Galerii dla osoby z niepełnosprawnością ruchową. W 2021 roku zapewnione zostaną informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W siedzibie głównej Miejskiego Centrum Kultury oraz w jego filiach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM). Aby skorzystać z pomocy tłumacza migowego należy dokonać zgłoszenia, co najmniej na 7 dni przed wizytą w MCK lub jego filiach.

Koordynator do spraw dostępności

Wszelkich informacji na temat dostępności architektonicznej obiektów Miejskiego Centrum Kultury oraz oferty edukacyjno – kulturalnej instytucji udziela Koordynator ds. dostępności:
Daja Weiss:

Odsłony: 866